slo - eng

Člani platforme Manufuture

Št. Naziv člana Spletni naslov
PODJETJA
1 Alpina d.d. www.alpina.si
2 Danfoss trata d.o.o. www.danfoss-trata.si
3 DAPLAST d.o.o. www.daplast.si
4 Domel d.d. www.domel.si
5 DOMPLAST - Osterveršnik Darko s.p. www.dompet-sp.si/domplast_si.htm
6 Emo orodjarna proizvodna družba d.o.o. www.emo-orodjarna.si
7 Emo-tech proizvodna družba d.o.o. www.emo-tech.si
8 ETA Cerkno d.o.o. www.eta-cerkno.si
9 ETI Elektroelement d.d. www.eti.si
10 FORSTEK d.d. www.forstek.si
11 Gorenje Orodjarna, d.o.o. www.gorenje-orodjarna.si
12 Impol d.d. www.impol.si
13 INOKS d.o.o. www.inoks.si
14 Iskra avtoelektrika Asing d.o.o. www.iskra-ae.com
15 Iskra avtoelektrika orodjarna d.d. www.orodjarna.iskra-ae.com
16 Iskra Avtoelektrika, d.d. www.iskra-ae.com
17 Iskra pro Kranj d.o.o. www.iskrapro.si
18 Iskraemeco d.d. www.iskraemeco.si
19 ISOKON d.o.o. www.isokon.si
20 Kogast Grosuplje d.d. www.kogast.si
21 Kolektor Pro d.d. www.kolektor.si
22 Kovinoplastika Lož d.d. www.kovinoplastika.si
23 Litostroj E.I. www.litostroj-ei.si
24 LMP, Proizvodnja orodij in naprav d.o.o. lmp.informacija.net
25 Mariborska livarna Maribor d.d., avtomobilska industrija www.mlm-mb.si
26 METRONIK elementi in sistemi za avtomatiko d.o.o. www.metronik.si
27 Modelarstvo Hohler d.o.o. www.mizarstvo-hohler.si
28 Modre tehnologije d.o.o. www.wise-t.com/eng/contact.html
29 Nafta Strojna, d.o.o. www.nafta-lendava.si/strojna/index.html
30 Nieros Metal d.o.o. www.nieros-metal.si
31 Niko Železniki d.d. www.niko.si
32 Polident d.d., Industrija dentalnih proizvodov www.polident.si
33 Polycom d.o.o. www.polycom.si
34 Racio razvoj d.o.o. www.racio-razvoj.si
35 Savatech d.o.o. www.savatech.si
36 SIBO Orodjarna, d.o.o. www.sibo.si
37 Tehnos, d.o.o.  
38 TPV d.d. www.tpv.si
39 Trimo d.d. www.trimo.si
40 UNIOR, Kovaška industrija d.d. www.unior.si
41 VAR d.o.o. www.var.si
42 Zlatarna Celje d.d. www.zlatarnacelje.si
USTANOVE
1 CIMRS, Maribor www.cimrs.si
2 C-TCS, Zavod Slovenskega orodjarskega grozda www.toolscluster.net
3 GEA College www.gea-college.si
4 GIZ ACS (Slovenski avtomobilski grozd) www.acs-giz.si
5 GIZ GROZD PLASTTEHNIKA www.giz-grozd-plasttehnika.si
6 Gospodarska zbornica SLovenije www.gzs.si
7 IJS www.ijs.si/ijsw/E2
8 Obrtna zbornica Slovenije www.ozs.si
9 Regionalna razvojna agencija Celje www.rra-celje.si
10 Razvojno - tehnološki center zasavje www.rtcz.si
11 Šolski center Celje www.s-sc.ce.edus.si
12 TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije www.tecos.si
13 Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani www.fs.uni-lj.si
14 Fakulteta za strojništvo, Univerza v Mariboru www.fs.uni-mb.si
15 Fakulteta za management Koper, Univerza na Primorskem www.fm-kp.si