slo - eng

Tehnološka platforma Manufuture

Tehnološke platforme so mehanizem razvojne politike, ki ga je vzpostavila EU in se na njih srečujejo izzivi posameznih področij in ugotavljajo strateške prednosti in priložnosti posameznih tehnoloških področij. Na področju raziskav in razvoja spodbujajo ciljno usmerjene investicije ter tako spodbujajo bolj učinkovit dostop inoviranju, hkrati pa spodbujajo tudi koordinirano delovanje Evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov.

TP Manufuture je bila ustanovljena v letu 2002, slovenski del v letih 2005 in 2006, ko je potekalo tudi največ aktivnosti.

Razvoj, ki naj bi potekal pod okriljem EU TP Manufuture naj bi slonel na:

  • razpoznavanje srednjeročnih in dolgoročnih potreb po razvoju izdelovalnih tehnologij
  • oblikovanje organizacije, ki bo temeljila na integriranem znanju in bo povezovalni člen med akademsko sfero in industrijo
  • izgradnja svetovne R&T infrastrukture
  • oživitev novih proizvodnih modelov, organizacijskih konceptov in delovnih metod
  • prestrukturiranje vzgojno izobraževalnih programov

S spremembo politike so tehnološke platforme z leti izgubile svoj prvotni pomen, a so še vedno tretirane kot sogovornik v Bruslju in tudi kot povezovalni organ na EU-ravni. Za več informacij se obrnite na info (at) tecos.si.